UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Slovakijoje
UTA degalinės virš 440
Kitos kuro rūšys virš 200
- iš jų „AdBlue“ virš 150
- iš jų automobilinės dujos virš 40
- iš jų biodyzelinas 20
Papildomos paslaugos virš 25
Kelių mokesčio sistema Pagal laiką (vinjetė)
Apmokestinami keliai Visos automagistralės, greitkeliai ir keliai
TP, kurioms taikomas mokestis Visos TP (automagistralės); visos TP virš 3,5 t (greitkeliai ir keliai)

Kita svarbi informacija apie kelių mokesčius:

Be to, Slovakijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: