UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Čekijoje
UTA degalinės virš 1.000
Kitos kuro rūšys virš 650
- iš jų „AdBlue“ virš 485
- iš jų automobilinės dujos virš 65
- iš jų biodyzelinas virš 100
Papildomos paslaugos virš 335
Kelių mokesčio sistema Pagal atstumą (MYTO CZ OBU); pagal laiką (vinjetė)
Apmokestinami keliai Visi greitkeliai ir kai kurie federaliniai keliai
TP, kurioms taikomas mokestis Visos TP, išskyrus motociklus

Kita svarbi informacija apie kelių mokesčius:

Be to, Čekijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: