UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Ispanijoje
UTA degalinės virš 1440
Kitos kuro rūšys virš 560
- iš jų biodyzelinas virš 14
- iš jų „AdBlue“ virš 530
- iš jų automobilinės dujos virš 22
Papildomos paslaugos virš 400
Kelių mokesčio sistema Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai)
Apmokestinami keliai Beveik visos automagistralės ir tuneliai
Transporto priemonės, kurioms taikomas mokestis Visos transporto priemonės

Kita svarbi informacija apie kelių mokesčius:

Be to, Ispanijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: