Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Jednoduché účtovanie mýta s palubnou jednotkou DarsGo

Získajte svoju palubnú jednotku pre slovinský mýtny systém DarsGo od UTA Edenred

Od 1. apríla 2018 sa v Slovinsku používa elektronický mýtny systém DarsGo. Vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou > 3,5 tony musia mať palubnú jednotku DarsGo priradenú k vozidlu, ktorá umožňuje bezhotovostnú úhradu mýta. To vám ušetrí čas a peniaze a vyhnete sa problémom s dlhými čakacími dobami na mýtnych staniciach v Slovinsku.

UTA vám poskytne informácie o systéme DarsGo.

 

Palubné jednotky DarsGo možno získať a zaregistrovať na každej servisnej stanici Dars v Slovinsku. Stačí zaplatiť inicializačný poplatok kartou UTA. Palubnú jednotku DarsGo môžete takisto získať prostredníctvom online portálu prevádzkovateľa mýta.

Skratka DARS znamená Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – ide o prevádzkovateľa mýta v Slovinsku.

Palubná jednotka DarsGo je povinná pre vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 tony. Zariadenie je navrhnuté tak, aby bezdrôtovo prenášalo, prijímalo a zhromažďovalo údaje o mýte.

Palubná jednotka komunikuje s mýtnymi bránami nad diaľnicou prostredníctvom mikrovlnnej technológie DSRC. Ak prichádzate z inej krajiny na slovinskú diaľnicu, bez tohto zariadenia môžete prísť len po prvý „servis DarsGo“.

Tam musíte zastaviť a zakúpiť si zariadenie DarsGo. V opačnom prípade sa jazdou na spoplatnenej ceste dopustíte priestupku. Pred umiestnením zariadenia DarsGo si skontrolujte správnosť údajov vo vyhlásení o vstupe DarsGo. Je nevyhnutné, aby ŠOR zariadenia zodpovedalo evidenčnému číslu vozidla a informáciám o spoločnosti.

ŠOR je vaše osobné zákaznícke číslo DarsGo, pomocou ktorého môžete prepojiť zariadenie DarsGo s účtom vozidla. Každá jednotka DarsGo je prepojená s jedným účtom vozidla prostredníctvom zákazníckeho čísla SOR.

DarsGo funguje od 01. 04. 2018 ako slovinský mýtny systém pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. DarsGo je elektronický mýtny systém bez mýtnic v súlade s princípom voľného pohybu. Mýto sa vyberá prostredníctvom zariadenia DarsGo, ktoré je nainštalované vo vozidle.

Sieť diaľníc a ciest je rozdelená na 128 mýtnych sekcií. V každej sekcii sa nad diaľnicou nachádza mýtna brána, ktorá rozpoznáva systém DarsGo vozidla prechádzajúceho pod ňou. To tvorí základ na výpočet mýta pre každú mýtnu sekciu. DarsGo vypočítava mýto automaticky podľa prejdenej trasy.

Mýto sa musí zaplatiť za každú trasu, ktorú vozidlo prejde. Suma závisí od dĺžky jednotlivých sekcií a vlastností vozidla, napríklad počtu náprav a emisnej triedy EURO vozidla.

Slovinsko:
Pomocou kalkulačky mýta DarsGo si môžete vypočítať poplatky vopred:

Na kalkulačku mýta DarsGo

Vozidlá > 3,5 t

 • Ste zákazníkom UTA?

  Prostredníctvom karty UTA Full Service môžete palubnú jednotku jednoducho získať na každej servisnej stanici v Slovinsku.
  1. Predložte údaje o evidencii vozidla a označenie emisnej triedy.
  2. Uhraďte poplatok za spracovanie vo výške 10 EUR kartou UTA Full Service.
  3. Pripojte palubnú jednotku k svojej karte UTA Full Service.

  Mýto sa odteraz bude automaticky spracovávať a faktúrovať v pravidelnom intervale (spätná úhrada).

  Alternatívou spätnej fakturácie je dobitie kreditu v jednotke. Stačí priložiť kartu UTA Full Service a zaúčtujú sa vzniknuté poplatky.

  Na webový portál DarsGo

   
 • Nie ste zákazníkom UTA?

  Staňte sa zákazníkom UTA a profitujte z automatizovaného spracovania mýta už dnes!

  Staňte sa zákazníkom UTA práve teraz!

Palubnú jednotku možno získať cez UTA výlučne priamo na mieste na slovinských servisných staniciach.

Kontaktujte nás a získate prispôsobenú ponuku.

Palubná jednotka sa dá jednoducho pripevniť k čelnému sklu vozidla.

Mýto v Slovinsku závisí od dĺžky trasy, počtu náprav, tonáže a emisnej triedy. Od 01. 09. 2020 vozidlá s hmotnosťou > 3,5 tony len s dvomi nápravami platia približne o 10 % menej na mýtnych poplatkoch. Vozidlá s alternatívnym pohonom, ktoré spĺňajú emisné požiadavky emisnej triedy EURO VI, majú takisto výhodu nižšieho mýta. Vozidlá s alternatívnym pohonom sú vozidlá s plynovým alebo elektrickým, nie však s hybridným pohonom. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výmeny nás kontaktujte.

Jazdite cez Slovinsko s UTA Edenred

Získajte jednoducho palubnú jednotku DarsGo s kartou UTA Full Service. Vďaka tomu si vždy zachováte mobilitu a flexibilitu na cestách po Slovinsku. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.

Náš tím vám ochotne poskytne poradenstvo týkajúce sa palubnej jednotky DarsGo:

Ste zákazníkom UTA?

Ak ste zákazníkom spoločnosti UTA, kliknite sem:

My, spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, spracúvame vaše osobné údaje v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a výhradne na spracovanie žiadosti. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov a vašich právach ako dotknutá osoba nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.