Logo, UTA Edenred, terug naar startpagina

Tolheffingen in Groot-Brittannië

Waar moet u op letten bij het rijden in Groot-Brittannië?

Zijn er tolheffingen in Groot-Brittannië? Technisch gezien wel. Hoewel er geen nationaal tolnetwerk is, is het voor in het buitenland geregistreerde zware vrachtwagens verplicht om te betalen voor toegang tot het Britse wegennet. Dit type tolheffing is dus vergelijkbaar met dat van de eurovignetlanden. Het bijbehorende boekingsportal vind je hier

Daarnaast gelden er andere regels voor verkeersroutes en zones in Groot-Brittannië.

De regering heeft bevestigd dat er vanaf 1 augustus 2023 een nieuwe, hervormde heffing voor vrachtwagens zal worden opgelegd na het verstrijken van de driejarige schorsing. De nieuwe heffing werd hervormd om de milieuprestaties van het voertuig weer te geven. De regering blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat de heffing van toepassing is op alle vrachtwagens van meer dan 12 ton die gebruikmaken van het Britse wegennet.

Vanaf juni 5, 2023 kunt u de heffing in rekening brengen met uw UTA-kaart, wanneer de digitale service beschikbaar zal zijn op GOV.UK.

Daarom is het belangrijk dat u zich aan de tol houdt voordat u het land binnenkomt.

Snelwegen

De M6 Toll is de enige snelweg met tolhuisjes in Groot-Brittannië. Deze loopt ten noorden van Birmingham en Walsall, en vormt een alternatieve route voor de M6, die veel wordt gebruikt. De geheven tol is afhankelijk van factoren zoals voertuigcategorie en tijd. Meer informatie over de M6 Toll vind je hier.

Bruggen en tunnels

Voor sommige bruggen en tunnels worden gebruikerskosten in rekening gebracht, beheerd door onafhankelijke exploitanten met hun eigen voertuigcategorieclassificaties en betaalmethoden. Hier is informatie te vinden over betalen van tol, bijvoorbeeld voor de Dartford Crossing, die zowel over de Theems als eronderdoor gaat op de ringweg M25 ten oosten van Londen.

Londen

Wie de Engelse hoofdstad in wil rijden, moet zich van tevoren informeren over de toepasselijke tolheffingen en zich vooraf registreren.

Er zijn drie verschillende soorten heffingen in Londen die - naast het regelen van het verkeersvolume in het stadscentrum - bedoeld zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

In bepaalde gebieden zijn toeslagen van toepassing. Zo worden Congestion Charge en Ultra Low Emission Zone (ULEZ)-heffingen geheven in het stadscentrum en geldt de Low Emission Zone (LEZ)-heffing voor een groter gebied.

Meer over de toeslagenmodellen is hier te vinden.

Let op:

De inschrijving voor de HGV levy dekt niet automatisch andere Britse tolheffingen. Bij niet-naleving worden zware straffen opgelegd.
Praat met ons - we adviseren u graag en helpen u bij het plannen van uw reis!

Het tolsysteem in Groot-Brittannië

Hoe tol wordt geheven

Elektronisch, open systeem:

Autorisatie voor het gebruik van tolwegen wordt opgeslagen in een centrale database wanneer een kenteken wordt geregistreerd. De grondslag voor de HGV levy is het gewicht, het aantal assen en de emissieklasse van het voertuig en ook de toegestane tijd.

Gesloten systeem:

Infrastructuur zoals bruggen en tunnels en de M6 Toll hebben bepaalde in- en uitgangen. Tol wordt geheven als onderdeel van een vast bedrag op basis van voertuigcategorie.

Hoe wordt de tol betaald?

Afhankelijk van de exploitant worden creditcards, contant geld en tankpassen geaccepteerd. Wij adviseren u graag. Neem gewoon contact met ons op!

Tolverwerking met UTA Edenred

In Groot-Brittannië kunt u deze tolmedia gebruiken

Tol voor vrachtwagens ≥ 12 ton
UTA Full Service Card voor HGV levy

UTA Edenred-voordelen in Groot Brittannië

Waarvan UTA-klanten profiteren

  • Handige boeking van de HGV levy via de UTA Full Service Card in het online portal van de exploitant

  • Facturering via een UTA-verzamelfactuur met aantrekkelijke betalingsvoorwaarden

  • Informatie en ondersteuning van onze tolexperts tijdens kantooruren