UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Bosnijoje ir Hercegovinoje
UTA degalinės virš 150
Kitos kuro rūšys virš 65
- iš jų „AdBlue“ virš 30
- iš jų automobilinės dujos virš 35
- iš jų gamtinės dujos 1
- iš jų biodyzelinas 1
Papildomos paslaugos 5
Apmokestinami keliai Ne

Be to, Bosnijoje ir Hercegovinoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: