UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Kroatijoje
UTA degalinės virš 290
Kitos kuro rūšys virš 75
- iš jų „AdBlue“ virš 10
- iš jų automobilinės dujos virš 65
- iš jų biodyzelinas virš 9
Papildomos paslaugos virš 35
Kelių mokesčio sistema Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai)
Apmokestinami keliai Didelė dalis automagistralių tinklo, Krk tiltas
TP, kurioms taikomas mokestis Visos transporto priemonės

Be to, Kroatijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: