UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Vengrijoje
UTA degalinės virš 598
Kitos kuro rūšys virš 270
- iš jų „AdBlue“ virš 175
- iš jų automobilinės dujos virš 110
- iš jų biodyzelinas virš 5
Papildomos paslaugos virš 70
Kelių mokesčio sistema Pagal laiką (vinjetė)
Apmokestinami keliai Automagistralės M1, M3, M5 ir M7, taip pat keli pagrindiniai keliai
TP, kurioms taikomas mokestis Visos TP (automagistralės); visos TP virš 12 t, išskyrus autobusus (federaliniai keliai)

Be to, Vengrijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: