UTA – „edenred“ įmonės logotipas
Trumpa apžvalga: UTA Slovėnijoje
UTA degalinės virš 275
Kitos kuro rūšys virš 190
- iš jų biodyzelinas 8
- iš jų „AdBlue“ virš 150
- iš jų automobilinės dujos virš 40
Papildomos paslaugos virš 65
Kelių mokesčio sistema Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai)
Apmokestinami keliai Didžioji dalis automagistralių
TP, kurioms taikomas mokestis Visos transporto priemonės

Be to, Slovėnijoje siūlome įprastinį paslaugų paketą: