Logo společnosti UTA - edenred

Pohodlné vrácení daní

Využijte široké škály služeb k vrácení daní v Evropě

Společnosti podléhající dani, které platí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň v jiných evropských zemích mohou těžit z vrácení daně.

Žádosti o vrácení DPH a spotřební daně si můžete v zastoupení nechat vyřídit příslušnými finančními úřady. Prostřednictvím plné moci může náš poskytovatel služeb zažádat o vrácení DPH za vás.

Vytvořte si větší likviditu a kdykoli se na nás obraťte!

Služba vrácení daně našeho poskytovatele služeb zahrnuje:

  • Určení DPH a uplatnění refundace spotřební daně 
     
  • vyplnění žádostí pro příslušné daňové úřady
     
  • sledování vrácení peněz v zákonných lhůtách
     
  • podání odvolání v případě sníženého nebo zamítnutého nároku na vrácení

Další informace o službě vrácení DPH a spotřební daně naleznete na následujících stránkách: